Diş Tomografisi

Diş Tomografisi Nedir?

Diş Tomografisi; Dental tomografi yöntemi yani diğer bir ismi ile toplum tarafından diş tomografisi olarak bilinen bir yöntemdir. Bu işlem sırasında hastanın şikâyet nedeni ile geldiği ve muayene edilmesi gereken bölgenin kesitsel görüntüsünün x ışınları kullanılarak elde edildiği bir radyolojik yöntemedir.

Bu yöntem hastanın sorun yaşadığı bölgenin daha net, ayrıntılı ve volümetrik görüntülenmesini sağlayarak hastaların mevcut sorunlarının daha kısa süre içinde net bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Dental tomografi aynı zamanda alanında uzman diş hekimlerinin de işlerini ve tanı koymalarını kolaylaştıran bir uygulama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diş tomografisi yöntemi, diş hekimlerinin uyguladığı ve hastanın mevcut sorunlarının x ışınları desteği ile daha detaylı görünmesini sağlayan, röntgen filmleri ya da vb. gibi yöntemler ile belirlenmesi zor olan ya da fark edilmeyen detayların incelenmesi diş tomografisi ile sağlanır.

Uygulama sırasında işlem yapılan yerin kemik dokusunun ya da yumuşak doku incelenmektedir. Bu iki dokunun yani yumuşak doku ve sert dokunun ayırt edilebilmesi oldukça kolay olan işlem sırasında dişlerinizde bulunan dokular detaylıca incelenmektedir.

Ayrıca diş tomografisi yöntemi, dişlerin ve diş çevresini, mevcut sorun ve sağlık problemlerini detaylıca incelenmesini sağlamaktadır.

Bu işlem, genel yapısı ve diş hekimleri tarafından uygulama şekilleri ile geleneksel tomografiye benzememektedir. Fakat işlem sonrasında elde edilen veriler ve görüntüler geleneksel tomografiye benzerlik göstermekte olup daha detaylı inceleme sağlayan veriler elde edilmesini sağlamaktadır.

Geleneksel tomografik ya da röntgen sonucu elde edilen verilerden farklı olarak kullanılan x ışını kullanılarak incelenen bölgenin kesitsel bir görüntüsünü diş hekimine sunan diş tomografisi yöntemi diğer geleneksel yöntemlerden temelde bazı farklar ile ayrılır.

Bu ayrım dental tomografinin yani diş tomografisini, diğer yöntemlerden farklı olarak yumuşak ve sert doku ayrımı yaparak daha detaylı, net, ayrıntılı ve volümetrik görüntüleme olanağı sağlamasıdır.

Dental tomografi sonucu elde edilen görüntüler diş hekimine 3 boyutlu veri sunmaktadır. Elde edilen 3 boyutlu veriler ile hastanın mevcut bölgesi daha detaylı incelenerek diş hekimleri tarafından daha dikkatli ve net tanılar koyulmasını sağlanmaktadır.

Fakat bu işlem, hastanın diş çevresinin daha dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği durumlarda tercih edilmektedir.

Diş Tomografisi Nasıl Çekilir?

Bu işlem için hastaların işlemden önce extra bir hazırlık yapmalarına gerek bulunmaz. İşlem öncesinden işleme girmeden önce hastada bulunuyorsa ağızda ya da ağız çevresinde bulunan metallerin çıkarılması gerekmektedir.

Yani hasta gündelik yaşamı sırasında ağız ve ağız çevresinde hızma ya da piercing vb. gibi aksesuarlar kullanıyorsa işlem öncesinde çıkarması gerekir.

Bu hazırlıkların ardından işleme giren hastanın iki yönlü olacak şekilde ağız, diş ve çene bölgesi çekimleri yapılır. Bu iki yönlü çekim diş hekimi tarafından rehber görüntü olarak kullanılan görüntülerdir.

Uzman diş hekimi işlem sırasında fark ettiği ayrıntıların ve detayların daha belirgin olması için hasta tomografiden çıkmadan önce sorunlu olan bölgeleri işaretler.

Diş hekimi tarafından rehber görüntü olarak çekilirken diş hekiminin işaretlemiş olduğu bu bölgelerden 3 boyutlu bir şekilde tomografi görüntüsü alınır.

Geleneksel olarak tercih edilip kullanılan röntgenlerde açık bir şekilde pozlamayan ya da net olmayan ve yeteri kadar ayrıntısı olmayan alanlar, bu yöntem ile detaylı şekilde görüntülenerek diş hekiminin hastanın mevcut problemini tespit etmesi ve hastanın tedavisi için en uygun tedavi biçiminin belirlemesine katkıda bulunur.

Diş tomografisi yöntemi hasatların ağız ve ediş bölgelerinde mevcut olan çeşitli sorunları belirlemek amacı ile tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diş üzerinde ya da diş etlerinde yer alan apse, enfeksiyon, diş damarlarında oluşabilen herhangi bir sorun vb. gibi çeşitli problemlerin diş hekimleri tarafından daha kısa süre içinde ve detaylıca incelenmesine olanak tanıyarak hastaya uygulanacak olan tedavi işlemlerinin kısa süre içerisinde uygulanması sağlanır.

Aynı zamanda dental tomografi işleminin geleneksel röntgenden ayrılan bir diğer yararlarından biri de normal röntgenlerden farklı olarak 3 boyutlu inceleme yapılması sonucunda mevcut sorunun dışında aynı zamanda diş bölgesinde, ağız- çene çevresinde ya da diş etlerinde hastanın şikayetçi olduğu durumlardan farklı sorunların olup olmadığının da anlaşılmasını sağlamaktadır.

Diş Tomografisi için Çene Tomografisi Neden Çekilir?

Günümüzde gelişen teknoloji pek çok farkı alanda etkisini göstermiş olup insanlığın yaşamlarını kolaylaştırmıştır. Sağlık alanında da kullanım gösteren teknoloji sayesinde diş ve çene bölgesinde oluşan sorunların daha kolay bir şekilde çözümlenmesi ve sorunun kaynağının 3 boyutlu bir şekilde görüntülenmesi sağlamaktadır.

Diş tomografisi işlemi hem diş ile ilgili sorunlarda hem de çene ile ilgili yaşanan sağlık sorunlarının kısa süre içerisinde belirlenmesinde ve vakit kaybetmeden tedaviye geçilmesini sağlamakta olan bir işlemdir. Bu nedenle sıkça tercih edilmekte olup uzman diş hekimleri tarafından kullanılmaktadır.

Özellikle hastalara uygulanan implant işlemi sırasında hastanın çene kemiklerinin yeterli olup olmadığının tespiti için gerekli olan bir görüntüleme sistemidir.

Hastanın ağız bölgesinde çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak gömülü kalan ve büyümeyen ya da içeri doğru büyüyen dişlerin yapısını, 20’lik dişlerin oluşturabileceği çeşitli sorunları ve pozisyonları belirlemek için oldukça önemli bir uygulamadır.

Ayrıca ek olarak diş tomografisi ve çene tomografisi işlemleri; hastanın mevcut problem ve sorunları ortodontik tedavi gerektirdiği hallerde, dişte oluşan kist durumlarında ve işlem sırasında kanalların bulunmaması halinde hastaya çekilmesi gereken görüntüleme sistemleridir.

3 boyutlu görünüm sayesinde hastanın bu mevcut çene problemleri tespit edilebilmesi kolaylaşarak tedavi sürecine geçilebilmektedir.

Ayrıca çene tomografisi hastada çeşitli nedenlerden dolayı oluşan diş apsesi oluşumu durumunda enfeksiyon riskinin çenede ya da dişte tam olarak hangi bölgede olduğunu detaylıca ve net olarak görmek açısından gerekli bir görüntüleme olup uyku apnesi ve diyabet gibi rahatsızlıklarında teşhisinde ihtiyaç duyulan ve genellikle uygulanan bir yöntemdir.

Hızlı, güvenilir ve etkili bir sistem olan çene ve diş tomografisi işlemleri ile alanında uzman diş hekimleri ve pek çok uzman doktorlar oldukça hızlı ve güvenilir sonuçlar elde ederek hastalarının rahatsız olduğu durumları tespit etmektedir.

Hızlı ve kesin olarak tespit edilen rahatsızlıklar sonucunda hastanın tedavi süreci de paralel olarak hızlı bir şekilde başlamakta ve hasta mevcut sağlık sorununda kısa süre içerisinde kurtulması sağlanmaktadır.

3D Çene ve Diş Tomografisi Kimler İçin Kullanılır?

Diş tomografi yönteminin yani 3Dçene ve diş tomografisinin kullanıldığı pek çok farklı alan bulunmaktadır. Bu işlem, sorunlu ağız çevresi, çene ya da diş bölgesinde sağlık sorunlarının 3D şeklinde x ışınlarının kullanılması ile detaylı ve ayrıntılı bir şekilde taramasını yapmaktadır.

İşlemin sağladığı ayrıntılı görünüm sayesinde diş hekimi hastanın mevcut sorununu daha kısa aşure içerisinde belirlemekte ve buna göre tedavi süreci oluşturmaktadır.  Dental tomografi yöntemi olarak da bilinen diş tomografi yöntemi;

 • Çene bölgesinde ağrı hissedenler,
 • Lezyonu, travması ya da kırık şüphesi olanlar,
 • Kanal tedavisi gereken ve kemik grefti ihtiyacı olan,
 • Dental implant planlama ve geri alınması,
 • Gömülmüş ya da yerinden oynamış dişleri düzeltme ya da farklı şekilde kullanma işlemlerinde,
 • Operasyon gereken vakalarda,
 • Damak yarığı hastaları,
 • Cerrahi kılavuz istenen durumlar,
 • Önemli anatomik belirteç ve yapıların ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleme işlemlerinde,
 • Mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespit işlemlerinde,
 • Kök kanallarının ölçümü, konfigürasyonu ve görünümünün değerlendirilmesi için,
 • Apikal periodontit, çene kistleri çene ekleminin görüntülenmesi,
 • Protez yapılacak hastalarda cerrahiyi planlama vb. gibi pek çok işlemlerde ve bu tedavi yöntemlerine ihtiyacı olan hastalar için kullanılan bir yöntemdir.

Diş Tomografisi Nerede Çekilir?

Diş tomografisi, ağız ve diş çevresinde, kişinin yaşadığı çeşitli problemlere detaylı bir şekilde bakılıp incelenmesine olanak tanıyan bir işlemdir.

İşlem sonunda elde edilen 3D boyutlu sonuçlara göre belirlenen net ve kesin problemlere göre hassas bir tedavi uygulanmasını sağlayan diş tomografisi yönteminin genellikle hastanelerde çekilmesi uygun görülmektedir.

İleri teknoloji ile uygulanan bu işlem kişilerin karşılaştığı mevcut ağız ve diş sorunlarının tespit edilebilmesi ve diş hekimlerinin hastalara en uygun ve özel tedavi planı oluşturabilmeleri için bu diş polikliniklerinde uzman bir diş hekimi tarafından ya da hastanelerde çekilmesi gerekir.

Hastaların sağlıkları ve uygulanan işlemlerin doğru şekilde uygulanması için uygulama yapan kişilerin tomografi makinesini uzman bir şekilde bilmesi ve alanında eğitim alması gerekir.

İşlem sırasında doğru veri alınabilmesi için oldukça önemli olan bu durumdan kaynaklı olarak diş tomografisi işlemi hastanelerde uygulanan bir işlemdir.

Diş Tomografisi Avantajları Nelerdir?

Diş tomografisi yöntemi, günümüzde sadece diş problemlerinde değil farklı alanlarda ve farklı uzmanlar tarafından da tercih edilip kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, kemik ve hassas dokunun kolayca ayırt edilebildiği ve bölgede oldukça detaylı bir görüntüleme tekniği sunan bir yöntemdir.

Normal röntgen teknikleri ile görüntüleme yöntemlerinde bu durumlar söz konusu değildir. Aynı zamanda röntgen ile elde edilen görüntü netlik açısından da çeşitli iyileştirmelere ihtiyacını barındıran bir işlemdir.

Röntgenlerdeki bu durum diş hekimlerinin işlerini kısmen zorlaştırmaktadır. Çünkü ayrıntılı bir şekilde görüntü elde edilemediği için farklı işlemlere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Diş tomografisi 3 boyutlu görüntüleme tekniği, kemik ve hassas dokuyu ayırt edebilmektedir.

Ve bu özellikleri ile kısa sürede hastanın mevcut sorununu tespit ederek genel kontrol işlemlerini de sağlamaktadır. Kısacası diş tomografisi yani dental tomografi yöntemi:

 • Kemik ve yumuşak doku kolayca ayırt edilebilmektedir.
 • Dokular net bir şekilde görüntülenir.
 • Net alınan veriler ile hastanın mevcut sorunu belirlenerek tedavi sürecine geçilir.
 • Kullanılan radyasyon düşüktür.
 • İşlem sonrasında vücutta radyasyon kalmaz.

Diş tomografisinin hastaya sağladığı avantajlar ve sahip olduğu özellikler açısından doğru teşhis koyulmasını sağlar. Ayrıca doğru teşhis koyulan hasta için hassas bir tedavi planlamasının yapılmasını sağlar. Tüm bu avantajları yanı sıra dental tomografi yani diş tomografisi, invazif olmayan ve ağrısız bir çözüm sunmaktadır.

Diş Tomografisi Ne Kadar Sürer?

İşlem sırasında hastanın diş ve ağız bölgesi tek seferde birçok farklı görüntü elde edilebilecek şekilde detaylıca incelenir. Tek bir pozisyon sonrasında pek çok görsel elde edilir. Tam ağız taraması işlemi ile elde edilmesi gereken tüm verile elde edilir.

Aynı zamanda işlem sırasında hastaya cerrahi ya da herhangi bir şekilde müdahale olmadığı için hasta işlem sırasında acı ya da ağrı hissetmez. Kısacası hastanın tam ağız taraması şeklinde yapılan bu uygulama yöntemleri ortalama olarak 40 saniye gibi bir sürede bitmektedir.

Bu sürenin sonunda hasta herhangi bir acı ya da ağrı hissetmeden ve işlem görmeden net ve kesin bir şeklide sorunu tespit edilerek tanısı konur. Bir rahatsızlıkta ya da sağlık sorununda en önemli aşama tanı koyma aşamasıdır.

Çünkü tanısı yanlış ya da eksik koyulan hastalar hem mevcut hastalıklarının tedavisini olmamakta hem de yanlış tedavi işlemleri gördükleri için farklı sorunlar ile karşılaşabilmektedirler.

40 saniye gibi kısa bir süre zarfı sonunda net ve ayrıntılı bir şekilde elde edilen verilere göre rahatsızlıkları belirtilen, anlaşılan hastaların tanısı koyularak kısa süre içerisinde tedavilerine başlanır.

Diş Tomografisi ile Klasik Diş Röntgenleri Arasındaki Fark Nedir?

Klasik diş röntgeni ile diş tomografisi arasında pek çok farklı fark bulunmaktadır. Klasik diş röntgeni ile diş tomografisi arasında bulunan temek ana farklardan ilk dikkat çeken fark volumetrik tomografinin alanında uzman diş hekimlerine 3D görüntü verebilmesidir.

3D görünümde hastanın ağız ve çene bölgesindeki tüm bilgiler ve sorunlar uzunluk, genişlik ve derinlik olarak da dahil olmak üzere üç boyutlu görüntüleme ile veri şeklinde diş hekiminin elinde olmaktadır.

Diş tomografisi hastanın tüm dişlerinin, çene kemiğinin ve hatta hava yolunun etrafının kolayca görülebilmesini sağlarken aynı zamanda diş hekiminin de işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Hastanın sorunları kısa süre içerisinde net bir şekilde belirlenirken aynı zamanda diş hekimi de mevcut probleme olan tanısını daha açık ve net bilgilere göre koyabilmektedir.

3D Çene ve Diş Tomografilerinde Radyasyon Fazla Mıdır?

Günümüzde teknoloji oldukça gelişmiş ve gündelik yaşamın her alanına nüfuz etmiştir. Gündelik yaşamın içerisinde nüfuz eden teknoloji sağlık alanında da oldukça kullanılan hatta belki de en fazla sağlık alanında kullanılmaktadır.

Hastaların sorunlarının kısa süre içinde ve net bir şekilde belirlenmesini, fark edilebilmesini sağlayan bu işlemde radyasyon bulunmaktadır.

Fakat pek çok hastada tercih edilen ve hastalık belirlenmesinde, tanısı koyulması için veriler sunan diş tomografisi yöntemlerinde hastalar, normal röntgenlere göre kıyaslandığında daha az bir radyasyona maruz kalmaktadır.

Oldukça az bir radyasyon ile işlemlerin gerçekleştirildiği diş tomografisi işlemleri sonrasında hastanın vücudunda radyasyon kalmamaktadır.

Diş Tomografisi (3 Boyutlu Dental Volumetrik Tomografi 3D VT) Ne Zaman Çektirmeliyim?

3D boyutlu dental volümetrik işlemi temel prensip olarak bir nesnenin iç yapısının ve çevresinin çoklu projeksiyonda gösterilmesi işlemine verilen addır. Bu yöntem pek çok farklı alanda kullanılmaktadır.

Kullanım alanlarından biri olan diş alanında da diş hekimleri tarafından çeşitli diş problemlerinin net ve kısa bir süre içinde saptanıp incelenmesi amacı ile diş alanında kullanılmaktadır.

Diş, ağız ya da çene ile ilgili çeşitli problem yaşayan kişilerin yaklaşık 40 saniye gibi kısa bir süre içinde çoklu olarak bölgesel görüntülenmesi 3D VT sayesinde alınır.

İşlem sırasında detaylı ve net olarak görüntü sunan diş tomografisi yöntemi aynı zamanda kemik ve hassas bölge ayrımı da yapabilmektedir. Bu işlem sayesinde kısa sürede hastanın sorunu tespit edilerek tedavi yöntemi uygulanır.

Diş ve çene hastalıklarının yanı sıra diş tomografisi dental implant uygulamalarında ve çene- yüz bölgesi travmalarında da sıklıkla tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu durumlardan birine ya da bu rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz ya da implant uygulaması yaptırmayı düşünüyorsanız diş tomografisi çektirmeniz tavsiye edilmektedir.

Diş tomografisi işlem uygulaması ile diş ve çene bölgenizde bulunan mevcut durum daha kolay ve net bir şekilde incelenerek varsa mevcut problemleriniz tedavi edilebilmektedir.

Diş Tomografisi Kullanım Alanları Nerelerdir?

Diş tomografisinin yani dental tomografinin pek çok farklı kullanım alanı bulunur. Diş tomografisi alanında uzman hekimlere 3d boyutlu net, ayrıntılı ve çeşitli farklı açılardan veriler sunduğu için kullanım alanı oldukça geniştir.

İşlem sırasında 40 saniye gibi bir süre içinde elde edilen görseller ile birlikte uzman doktor hastanın mevcut sağlık sorunun ne olduğunu net bir şekilde görebilmekte ve şikâyet içerisinde bulunmasa bile eğer varsa başka sorunları da görülebilmektedir. Diş tomografisinin bazı kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir.

DENTO MAXİLLO FASİYAL CERRAHİ:

 • Gömülmüş ya da yerinden oynamış dişlerde yani yirmilik dişler, anin dişi, fazla dişlerin ölçülmesinde.
 • Apikal periodontit, çene kistlerinin belirlenmesinde ya da ölçülmesi alanında uygulanmaktadır.
 • Önemli anatomik belirteç ve yapıların ameliyat öncesi ve sonrası detaylı ve net bir şekilde görüntülenme işlemleri sırasında
 • Damak yarığı gibi hastalıklarda
 • Çeşitli travma vakaları (kemik ve diş kırıkları vb. gibi durumlarda).
 • Eklem TMJ görüntülenme işlemlerinde uygulanır.

IMPLANTOLOJİ

 • İmplant planlama işlemlerinde, implantın geri alınmasında ve incelenmesinde
 • Kemik kalınlığı ve doku durumunun tespiti işlemlerinde
 • Mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespitiz

PERİODONTOLOJİ

 • İmplant planlama ve geri alınması işlemlerinde
 • Kemik kalınlığı ve doku durumunun tespiti işlemlerinde
 • Mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespit için kullanılır

ENDODONTİ

 • Kök kanallarının konfigürasyonu ve görünümü.
 • Hatanın mevcut diş kökü kanal ölçümleri.
 • Anatomik sapmaların ve sıra dışı olarak fazla olan kök kanallarının saptanmasında ve incelenmesi işlemlerinde

ORTODONTİ

 • Diş köklerinin incelenip şekillendirilmesi işlemlerinde
 • Anatomik durum ve dişler arasında bulunan mevcut ilişkilerde
 • Periodontal ligament (ankiloz).
 • Rezorbsiyonlar

KULAK BURUN BOĞAZ (K.B.B)

 • Kulak içinde bulunan sert dokular 3 boyutlu olarak incelenmesini sağlar. Bu şekilde doktor daha iyi bir görünüm elde etmiş olur.
 • Ameliyat sonrası çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak hastanın kulak içine yerleştirilen aparatlar görüntülenebilir.
 • Koklea gibi anatomik yapılar ve kulak içi küçük kemikler 3 boyutlu olarak görüntülenebilir.

Diş tomografisi yani dental tomografi işlem uygulaması sunmuş olduğu 3D görüntüler sayesinde pek çok farklı alanda tercih edilip kullanılmaktadır. İşlem sonrasında elde edilen 3d görüntülerde hastanın mevcut ilgilenilen bölgesinde bulunan sorunlar tüm detay ve ayrıntısı ile belirlenebilmektedir.

Bu ayrıntılı ve net şekilde elde edilen veriler ile alanında uzman hekimler hastaların mevcut sorunlarını net olarak algılayabilmekte ve sorunu belirledikten sonra tanıyı koyabilmektedir.

Tanısı koyulan hastalığın ya da rahatsızlığın tedavi süreci de olumlu olmaktadır. Bu nedenle pek çok farklı alan dental tomografi uygulamasını tercih etmekte ve kullanmaktadır.

Diş Tomografisi Fiyatları 2023

Diş alanında tomografi ve röntgen işlemlerinin fiyatlandırmalarında oldukça fazla etkin değişken bir sistem yer almaktadır. Pek çok farklı etken ve parametreye bağlı olarak fiyatlandırmalar değişmektedir.

Diş tomografisi fiyatlarında uygulanan politika; merkezler arası, hastanın ağız ya da diş yapılarının ne kadar detaylı incelenmesi gerektiğine bağlı olarak, hastaya işlem sırasında hangi tekniklerin kullanılacağına, işlem merkezinin konumuna ve işlem merkezinin kalitesi başta dâhil olmak üzere uzman diş hekiminin deneyiminin de etkilediği bir fiyatlandırma sistemi bulunmaktadır.

Bu nedenle kesin ve net bir fiyatlandırma alınabilmesi için alanında uzman diş hekimlerine muayene edilmek ve iletişime geçilmesi gerekir. Diş tomografisi fiyatları 2023 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.