Dental Radyoloji

Dental Radyoloji Nedir?

Dental radyoloji, günümüzde gelişen teknolojinin sağlık alanında kullanılması sonucu hastaların sorunların daha net ve kısa sürede kesin olarak belirlenmesini sağlayan bir görüntüleme tekniğidir.

Teknolojinin gelişimi insanlığın hayatını pek çok farklı alanda kolaylaştırmış ve kişilerin mevcut sorun ve problemlerinin kısa süre içerisinde tespit edilmesi sağlanmıştır. Hastaların mevcut olan ağız ve diş sorunları hastanın aktarımı ve alanında uzman diş hekiminin muayenesi sonrasında koyulan teşhis ile belirlenmektedir.

Fakat bu muayene ve aktarım sonrasında hastaya koyulan teşhis yüzde yüz kesin sorunu belirtmeyebilmektedir. Pek çok farklı test ve tenkitlerin ardından oldukça uzun uğraşlar verilerek tanısı koyulan hasta sorunları elbette ki çoğu zaman doğru çıksa da teknolojinin sağlamış olduğu dental radyoloji ile kısa süre içerisinde sorunu belirlemek de mümkündür.

Günümüzde pek çok yerde ve uzman tarafından kullanılan tercih edilen dental radyoloji teknikleri ile birlikte hastaların ağız diş ve sinir yapılarındaki sorun ve rahatsızlıklar çok daha detaylı bir şekilde incelenebilecek ve görüntülenebilecektir.

Dental radyoloji hastaların şikâyet ettiği ağız ve diş sorunlarını 2 ya da 3 boyutlu olarak her açıdan görülebildiği ve bu sayede daha doğru ve kesin teşhisler konulmasını sağlayan bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dental Radyoloji Nedir?

Günümüzde pek çok alanda gelişmiş olsak da teknoloji alanında inanılmaz bir gelişim ve teknolojinin hayatımıza nüfuz etme durumu bulunmaktadır. Özellikle sağlık alanında oldukça yararlı ve insan hayatını olumlu etkileyen çeşitli teknolojik cihazların etkisi tartışılamaz bir durumdadır.

Teknoloji olmasaydı insani yöntemler ya da gözlemleme yolları gibi yöntemler ile fark edilmesi oldukça zor hatta imkânsız olan mevcut durumlar bulunur. Teknolojinin sağlığa katmış olduğu çeşitli teknolojik cihazlar ile hastaların mevcut problem ve rahatsızlıkları kolayca anlaşılabilir bir duruma gelmiştir.

Dental radyoloji de teknolojinin sağlık alanında hastaların mevcut sorunlarını daha kolayca ve kısa yönden anlaşılmasını sağlayan bir yöntemdir. Hastaların ağız, diş ve çene bölgelerindeki sinir yapısındaki sorunları 2 ya da 3 boyutlu olarak incelenmesini sağlayan bu işlem ile hastaların mevcut sorunları daha kolay ve net bir şekilde belirlenerek hastanın tedavi işlemlerine geçilebilmektedir.

Dental radyoloji günümüzde pek çok yerde kullanılan bir işlem olup hem alanında uzman hekimlerin hem de hastaların tedavi süreçlerini ve tanı koyma süreçlerini olumlu etkileyen bir uygulamadır.

Dental Radyoloji Çeşitleri Nelerdir?

Dental Radyoloji uygulamaları, sağlık alanında oldukça önemli bir uygulama olup hastalığın ya da mevcut sorunun teşhisinden tedavisine olan süreç içinde ve tedavi sonrası değerlendirme aşamalarında da diş hekimliğinde yer alan en önemli bilim dalları arasında yer almaktadır.

Dental kliniklerde tercih edilen ve kullanılan radyografi cihazlarının etrafa yaydığı ya da yayma potansiyeli olan radyasyon değerleri oldukça azdır.

Dental radyoloji işlemlerinin etrafa yaydığı radyasyon her ne kadar az olursa olsun yine de gebe ya da gebelik şüphesi olan hastaların hamilelikle ilgili konu hakkında uzman hekimleri bilgilendirmeleri gerekir. Hamile olan ya da hamilelik şüphesi olan kişilerde zorunlu durumlar haricinde röntgen vb. gibi az da olsa radyasyon barındıran uygulamalar alınmaz.

Zorunlu durumlarda hamile bireylerden röntgen ya da vb. uygulamalar alınacağı zamanlarda ise kadın doğum uzmanıyla konsültasyona gidilip uygulamanın o şekilde yapılması gerekmektedir. bu şekilde hem hamile ya da hamilelik şüphesi olan bireyler korunurken mevcut uygulamalar da gerçekleştirilir.

Dental radyolojinin çeşitleri bulunur. Bu çeşitler; dijital radyovizyografi, dijital panoramik röntgen, lateral sefalometrik film, el bilek radyolojisi ve dental volümetrik bilgisayarlı tomografi işlemleridir.

Bu dental radyoloji uygulamalar hastaların mevcut problem ve rahatsızlıklarının daha kısa süre içerisinde fark edilmesini ve tanı koyulmasını doğal olarak da erken tedavi işlemlerinin başlamasını sağlayan uygulamalardır.

1.Dijital Radyovizyografi (RVG):

Dijital radyovizyografi uygulamaları, özel bir görüntüleme sensörü ve taşınabilir bir radyografi cihazı ile alınan radyografik görüntüleme metodudur. Uygulama sırasında alınan görüntü aynı anda bilgisayar ekranında görünür ve uzman doktor bu şekilde hastayı inceleyebilir. Bu işlem sırasında bekleme süresi olmaması oldukça pratik bir görüntüleme sistemi olduğunu nitelendirmektedir.

Uygulama sırasında tercih edilen bu görüntüleme yöntemi ile hastanın sorun yaşadığı ağız bölgesi ya da dişlerin detaylı ve net görüntülemesi yapılır. Klinik olarak inspeksiyonla yani gözle muayene sırasında uzman diş hekimi tarafından görülmesi oldukça zor olan ya da görülemeyen ara yüz çürüklerinin teşhis edilmesi, başlangıç halindeki kök ucu iltihabi lezyonlarının görüntülenmesi ve kanal tedavisi aşamalarında kök boyutunun tespit işlemleri için kullanılmaktadır.

Bu uygulama ile tespit edilmesi oldukça zor olan durumlar tespit edilerek hastanın kısa süre içerisinde tedavi sürecine geçmesi sağlanır. Bu nedenle sıkça kullanılan ve tespit edilmesi zor olan rahatsızlıklar tespit edilir.

2. Dijital Panoramik Röntgen:

Dijital panoramik röntgen uygulaması ilk muayene sırasında uzman diş hekimi tarafından ihtiyaç duyulan oldukça önemli bir görüntüleme sistemidir. Bu görüntüleme yöntemi sayesinde hastanın ağız içindeki tüm dişleri ve çene kemikleri aynı film düzleminde görülür.

Saniyeler içinde görüntülenen bu diş ve çene kemikleri uzman diş hekiminin çok kısa bir süre içinde mevcut sorunları ilk olarak fark etmesini sağlar.

Bu uygulama ağız içinde bulunan tüm dişlerin ve çene kemiklerinin saniyeler içinde aynı anda görüntülenmesini sağladığı için teşhis ve tedavi aşamalarında sıkça kullanılan bir görüntüleme metodu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diş ve çene kemikleri ile ilgili sorunlardan kaynaklı olarak diş hekimlerine gidildiğinde uzman diş hekimlerinin genelde teşhis ve tanı koyabilme aşaması için uyguladığı bir işlemdir.

3. Lateral Sefalometrik Film:

Bazı hastaların mevcut çene ya da diş sorunları ortodontik tedavi yani tel tedavisi gerektiren durumlardır. Ortodontik tedavi gerektiren rahatsızlıkların pek çok farklı nedeni bulunur. Bu nedenler arasında çocukluk döneminde gerekli ağız ve diş tedavilerinin uygulanmaması, dışarıdan gelen aşırı şiddet sonucu oluşabilecek sorunlar, travma sonucu oluşabilecek durumlar gibi pek çok farklı nedenler bulunur. Bunlar ve çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak ortodontik tedavi gerektiren durumlarda hastaya uygulanan bir uygulamadır.

Ortodontik tedavi yani tel tedavileri uygulamaları öncesinde hastaya bazı teknik analizlerin yapılması gerekir. Hastaya yapılan bu teknik analizler hastanın ortodontik tedavi gerektiren rahatsızlığın boyutunu, mevcut sorunun durumunun daha net ve ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Lateral sefalometrik film uygulamaları bu vb. gibi durumlarda kullanılan bir görüntüleme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

4. El Bilek Radyografisi:

El ayak radyografisi genellikle çocukların kemik gelişimini incelemek ve ne kadar süre gelişimin devam edeceğini anlamak için kullanılan bir dental radyoloji çeşididir. Çocuklarda çene gelişimini ve çocukların çenelerinin büyüme süreçlerini değerlendirmek amacıyla alınan radyografik değerlendirme yöntemi olan el bilek radyografi yöntemi ile çocukların gerçek kemik yaşı değerlendirilir.

Değerlendirilen kemik yaşına göre çocuklara uygulanacak olan ortodontik tedavi planlaması yapılır. Yani el bilek radyografisi ile elde edilen değerlendirmeye göre çocuğa ortodontik tedavi yapılır.

İşlem sırasında çocukların el bileklerindeki anatomik yapıların birbirine yaklaşma miktarları değerlendirilir. Değerlendirilen bu el bileklerindeki anatomik yapıların birbirine yaklaşma miktarı ile çocukların kemik gelişiminin ne kadar süre daha devam edeceği anlaşılır.

Kemik gelişimi tamamlanmadan ortodontik tedavi uygulamaları gerçekleştirilemez. Bu nedenle çocukların kemik gelişimini tamamlama süreleri oldukça önemlidir.

5. Dental Volümetrik Bilgisayarlı Tomografi:

Dental volümetrik bilgisayarlı tomografi uygulamaları ile çene kemiklerinin ve dişlerin bilgisayarlı ortamda hatasız üç boyutlu görüntülenmesi elde edilir. Konvansiyonel yöntemler ile elde edilemeyen yani gözle muayene sırasında fark edilmesi mümkün olmayan ya da çok zor fark edilen durumlar ve bölgeler bu görüntüleme teknikleri ile detaylı ve net görüntülerine ulaşılır.

Elde edilen bu daha detaylı ve net görüntüler ile hastanın mevcut rahatsızlığı daha net olarak teşhis edilerek tedavi sürecine kısa süre içinde geçilir.

Ayrıca bu işlem ile hastaya uygulanan implant öncesi çene kemiği miktarının ve genişliğinin değerlendirmesi işlemi kolayca görülebilmektedir. Aynı zamanda hastanın ağız bölgesinde olan gömülü dişlerin hangi pozisyonda lokalize oldukları da net ve ayrıntılı bir şekilde görülebilmektedir.

Bu uygulama çene kemikleri içinde gelişen kist ve benzeri lezyonların net görüntülenmesini de sağlamaktadır.

Standart tomografi cihazları ile kıyaslandığında çok daha az radyasyon içeren bu cihazlar bu vb. gibi nedenlerden kaynaklı olarak oldukça önemli olup dental radyoloji çeşitlerinden biri olan dental volümetrik bilgisayarlı tomografi uygulaması sıkça kullanılır

Dental Radyoloji ve Görüntüleme Nerelerde Kullanılır?

Dental radyoloji ve görüntüleme teknikleri pek çok farklı alanlarda kullanılır. Günümüzde teknolojinin oldukça etkin olduğu bir alan olan sağlık alanında teknolojik cihazlar yardımı ile hastaların mevcut sorun ve rahatsızlıkları tespit edilebilmekte ve tespit edilen bu rahatsızlıklara göre uygun tedai uygulaması en kısa zaman içinde uygulanır. Çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık;

 • Ağız bölgesinde bulunan diş çürüklerinin tespiti işlemlerinde
 • Hastaya uygulanan kanal tedavisi öncesinde ve tedavi sırasında
 • Diş eti hastalıklarının ilerlemiş olduğu durumlarda bu rahatsızlıklarının hastanın kemiğine etkilemiş olduğu kemik hasarının tespitinde
 • Diş implantı cerrahisi öncesinde planlama aşamasında ve hastaya uygulanan tedavinin takibi sürecinde
 • Hastada mevcut olan eklem rahatsızlıklarında,
 • Dişler ve kemiklerde çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak oluşmuş olan diş ile ilgili kist ve tümör şüphelerinde
 • Cerrahi işlemlerden önce hastanın ağzında bulunan gömük dişin pozisyonunun net ve kesin olarak belirlenmesi işlemlerinde
 • Ortodontik tedavi işlemlerinde çeneler arası, dişler arası ilişkinin tespitinde ve tedavi yönteminin belirlenmesi işlemlerinde
 • Tükürük bezi hastalıklarının belirlememesinde ve tedavi planlamalarında
 • Çocukların diş gelişimi ve büyümelerinin takibi uygulamalarında sıkça
 • Diş ve çene kırığı şüphelerinde mevcut kırığın belirlenmesinde sıkça tercih edilen bir uygulamadır.

Dental Radyolojinin Avantajları Nelerdir?

Dental radyolojinin pek çok farklı avantajı bulunur. Hastaların şikayetleri sonucunda alanında uzman doktorların tanı ve teşhis koyma durumu güç bir şekilde olabilmektedir. Bu vb. gibi durumlarda hastaların sorunlarını ve rahatsızlıklarını belirlemek için kullanılan dental radyolojinin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Dental radyoloji, hastaların mevcut sorunlarının olduğu bölgelerin detaylı ve net bir görünümünü sağlayan bir işlem olarak sorunun olduğu bölgeyi daha anlaşılır kılar.
 • İmplant ve endodonti yani kanal tedavileri gibi detaylı diş hekimliği işlemlerinin başarı yüzdesini arttırır.
 • Hem hasta için hem de alanında uzman diş hekiminin tanı ve tedavi sürecini daha rahat bir şekilde geçirebilmelerini sağlar.
 • Dental radyoloji, ağız, diş ve çenede bulunan sinir ve kemiklerin 2 ya da 3 d görüntülemelerini sağlayarak mevcut sorunun detaylı incelenmesini sağlar.
 • Hastanın şikayetçi olduğu ağız, diş ve çene bölgelerinde oluşabilecek sorunlarının kısa süre içinde ve çok daha kesin bir şekilde teşhis edilebilmesini sağlar.

Dental radyoloji, sağlık alanında özellikle ağız ve diş sağlığı alanında oldukça sık tercih edilen uygulamalardır. Sağlamış olduğu 3d görüntüler ile hastaların mevcut sorunlarının kısa süre içinde tespit edilmesini ve tespit edilen soruna uygun tedavi sürecin başlatılmasını sağlar. Bu nedenle oldukça önemli ve hem hastaya hem de alanında uzman hekimlere oldukça fazla avantaj sağlar.

Dental Radyoloji ve Görüntülemenin Kullanım Alanları Nelerdir?

Diş ve ağız sağlığı için radyografi oldukça önemli bir yere sahip bir alandır. Dental radyoloji uygulamaları, alanında uzman diş hekimlerine hastanın şikayetçi olduğu dişlerde ve çene bölgelerinde oluşan sorunların teşhis edilmesinde katkısı olan bir alandır.

Dental radyoloji ile muayene sırasında gözle görülemeyen ya da geleneksel yöntemler ile fark edilemeyen yani muayene sırasında fark edilemeyen çürük diş, kemik kaybı ve kök kanalında oluşabilen çeşitli problemler kolayca tespit edilebilmektedir.

Bu durumların kolayca tespit edilmesini sağlayan ve diş hekimine 3d ayrıntılı ve net görüntüler sunan dental radyoloji ile kısa sürede net bir şekilde tespit edilen sorunlara kısa süre içerisinde tedavi işlemleri uygulanır. Yani hem sorun tespitinde hem de mevcut problemin tedavi sürecinde hem hastaya hem de diş hekimine oldukça kolaylıklar sağlayan bir uygulamadır. Dental radyoloji ve görüntülemenin kullanım alanları şu şekilde belirtilebilir.

Dental Tomografi

Dental tomografi x ışınları kullanılarak, istenilen ya da hastanın şikayetçi olduğu bölgenin kesitsel olarak incelenmesi sağlar. Bu görüntüler ile elde edilen panoramik röntgen filmlerinde geleneksel yöntemler ile elde edilemeyen, görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları kolayca fark edilir ve üç boyutlu görüntü alınarak diş hekiminin teşhisinde büyük kolaylık sağlar.

Dijital Panoramik Röntgen

Dijital panoramik röntgen hastanın tüm dişlerinin ve çene kemiğinin birlikte görüntülendiği bir tomografik röntgen çeşididir. Bu işlem hastanın dişlerinin, kemik ve diş etlerinin klinikte geleneksel gözle muayene sırasında görünmeyen, fark edilmeyen kısımlarını göstererek mevcut sorunların kolayca fark edilmesini sağlar.

Ağız İçi Kamera

Bu işlem ile hasta ve hekimin ekran aracılığı ile hastanın ağız bölgesinde gördüğü sistem sayesinde dişler, diş etleri ve ağız içi tüm detayları ile incelenebilmektedir.  Ağız içi muayene sırasında doktor tarafından kullanılan kamera ile; hastanın ağız içinde bulunan diş çürüklerinden, dolgulardan, köprüler ve kuronlara kadar tüm dişler ve mevcut durum detaylı olarak hasta ve hekim tarafından görülerek incelenebilir. Ayrıntılı ve net bir şekilde ağız içini gösteren bu ağız içi kamera sayesinde hastaya uygun teşhis ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.

X Işınları ve Diş Hekimliğinde kullanımı

Dental radyolojinin kullanım alanı olarak karşımıza x ışınları kullanımı çıkmaktadır. Radyolojik diş hekimliğinde X ışınlarının kullanımı, hastanın çene bölgesinde problem oluşturan ya da hastanın ağız sağlığını tehdit eden ilgili dişin hedef alınmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Diş hekimliğinde radyoloji teknolojisinin kullanılması mevcut bölgenin röntgen cihazıyla görüntü alınabilmesinin sonucunda oluşur. Yani dental radyoloji ile net ve ayrıntılı bir şekilde görüntüsü alınan dişin x ışınları ile tedavi edilmesi sağlanır.

Fakat geleneksel uygulamalar ya da gözle muayene sonucunda yapılacak olan x ışını tedavisinin hedef olan dişin dışında bir bölgeye isabet etmesi olasıdır. Dental radyoloji ile bu olasılık minimuma düşürülmüş ve hastanın ağız bölgesinin detaylı ve net görünümü elde edilebilmektedir.

Panoramik Radyografi

Panoramik röntgenler diş hekimliğinin bütün dallarında kullanılmaktadır. Bu işlem ile hastanın üst çene, alt çene, bütün dişler ve dişleri çevreleyen dokular tek bir film üzerinde görüntü alınarak tetkik edilir. Elde edilen bu görüntüler ile hastanın mevcut sorunlarının ve potansiyel sorunlarının tespit edilmesi kolaylaşır. Panoramik röntgenler ile elde edilen görüntüler ile hastanın dişleri ve çenelerinin genel yapısal ilişkileri kolayca değerlendirilebilir.

Dental radyolojinin oldukça geniş bir kullanım alanı bulunur. Hastaların mevcut sorunlarının daha kısa süre içinde belirlenmesini ve tedavi sürecinin belirlenmesini sağlayan dental radyoloji,

 • Hastanın ağız, diş ve çene etrafında bulunan dokularda oluşabilecek ya da oluşma potansiyeli bulunan kist ve tümörlerin teşhisinde kullanılır.
 • Hastaya dolgu işlemi yapıldıktan sonra yapılan dolgunun altında oluşabilen iltihap, çürük ya da çatlak gibi çeşitli sorunlu durumların teşhisinde kullanılır.
 • Çocuklarla ilgili olarak çocukların mevcut diş problemlerinin tedavisinde ve çocuk hastaların diş gelişimlerinin takibinde kullanılır. Özellikle ortodontik tedavi gerektiren durumlarda çocukların kemik ve diş gelişimi takibi oldukça önemlidir.
 • Hastalara çeşitli neden ve sebeplerden dolayı uygulanan implant tedavisi gibi ortodontik tedavi işlemlerinde daha sağlıklı bir tedavi süreci planlamak ve tedavi sürecini en iyi şekilde sürdürebilmek için kullanılır.
 • Endodonti yani kanal tedavisi teşhisinde ve tedavi sürecinde dental radyoloji kullanılır. Dental radyolojinin sağlamış olduğu net ve ayrıntılı görüntü olanakları hastaların sorunlarının daha kolay ve net bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
 • Çene ve dişlerde çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak oluşan kırıkların ve çatlakların tespitinde kullanılır. Tespit edilen bu çatlak ve kırıklar tedavi edilir.
 • Hastada oluşabilecek olan tükürük bezi ile ilgili sorunların tespitinde kullanılabilir.
 • Özellikle ileri derecede olan diş eti rahatsızlıkları hastanın çene kemiklerinde sorun oluşturabilmektedir. Bu sorunların tespit edilmesi ve tedavi edilmesi hastanın ağız sağlığı için çok önemlidir. Diş eti rahatsızlıklarının kemikli dokuda neden olduğu problemlerinin teşhisinde kullanılır.
 • Geleneksel yöntemler ve muayeneler ile hastada fark edilmesi mümkün olmayan ya da fark edilmesi oldukça zor olan diş çürüklerin tespitinde kullanılır.

3 Boyutlu Dental Volümetrik Tomografi Cihazı Nedir?

3D Dental Volümetrik Tomografi cihazı oldukça önemli olan bir cihazdır. Bu cihazın yani 3D dental volümetrik tomografi cihazının en önemli avantajı hastaların ağız ve çene yapısını tüm detayları ile üç boyutlu bir şekilde görülmesini sağlıyor olmasıdır. Bu tomografi uygulaması ile hastanın ağız ve diş yapısında uzunluk ve genişliğe ek olarak dişlerin derinliği de görülebilmektedir.

Üç boyutlu volümetrik tomografi cihazı çene ve diş hastalıklarının kısa süre içinde net ve kesin bir şekilde teşhis edilmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle implant tedavisi uygulama işleminin öncesinde kullanılan bu cihaz, implant tedavisi sürecini çok daha kısa süre içinde kolay bir şekilde planlanmasını sağlar. Bu durum ile hastalar daha rahat bir İmplant tedavisi süreci geçirmektedir.

Dental Radyoloji Fiyatları 2023

Dental radyoloji uygulamalarının fiyatları pek çok farklı parametreye bağlı olarak değişebilmektedir. Hastanın mevcut problemi için gerekli olan radyoloji çeşitlerine, hastaya uygulanan radyoloji uygulamalarına, işlemlerin uygulandığı klinik merkezlerine, hastanın sağlık problemlerinin gerektirdiği tetkiklere bağlı olarak fiyatlarda da değişiklik görülebilmektedir.

Çünkü pek çok çeşidi bulunan dental radyoloji uygulama işlemlerinde hatanın mevcut sorununa göre elde edilecek verilere göre hastaya uygulanacak dental radyoloji çeşidi de değişmektedir. Bu nedenle en net ve kesin olarak fiyat bilgisi muayene olduktan sonra alınabilmektedir. Dental radyoloji fiyatları 2023 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.